CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Aktuality

“Triumf času a pravdy”
(elektronické vydání)
“Triumf času a pravdy”
(druhé vydání)
Jubilejní publikace
“ČHäS 1990–2020”
Händelova busta
od Petra Nováka
 
WebArchiv - archiv českého webu

První elektronické vydání händelovské monografie Pavla Polky
“Triumf času a pravdy”

S potěšením oznamujeme všem zájemcům, že první elektronické vydání händelovské monografie Pavla Polky “Triumf času a pravdy” ve formátu PDF je na světě. Kniha je revidovanou a rozšířenou verzí druhého vydání tiskem. Obsahuje 656 stran textu, z toho 123 stran obrazové části (220 černobílých ilustrací).

Kniha je komukoliv zdarma k dispozici na webových stránkách České Händelovy společnosti. Může být bezúplatně šířena/sdílena elektronicky pouze vcelku včetně tiráže. Soubor PDF není povoleno jakkoliv měnit. Kniha nesmí být bez souhlasu autora šířena tiskem s výjimkou tisku pro osobní potřebu. Kdokoliv si ji nebo její část může libovolně vytisknout pro osobní potřebu, případně může tiskem pověřit třetí stranu, a sice výhradně pro osobní potřebu.

Kniha má cca 70 MByte, kvůli velikosti ji tedy nabízíme ke stažení (a ne k přímému prohlížení online). Knihu si můžete stáhnout zde:

Soubor PDF triumf_casu_a_pravdy_1.0001 se pak uloží na Váš pevný disk, ve Windows typicky do adresáře Stažené soubory, kde jej můžete otevřít vhodným prohlížečem PDF a odkud jej můžete zkopírovat/přemístit, kam potřebujete. (Během stahování se zdánlivě nic neděje; vzhledem k velikosti souboru může stažení chvilku trvat.) Po stažení už máte soubor ve svém počítači a nepotřebujete jej tedy stahovat pro každé otevření znovu! (Pro zájemce – kontrolní součet MD5 souboru: 09076b6a48ae5bd47b904c6fccb90226.)

Pro optimální využití elektronické verze knihy jsme připravili jednoduchý návod formou otázek a odpovědí.

/cend.php"; ?>