CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Domovská stránka

Obsah

  Aktuality
I. Georg Friedrich
Händel
II. Vznik a poslání
Společnosti
III. Vydavatelská
činnost
IV. Koncertní
podniky
a přednášky
V. Projekty
VI. Zahraniční
styky
VII. Tematické
zájezdy
VIII. Chystané akce
IX. Kontakty
X. Prodejní
nabídka
Mimořádná
nabídka
XI. Členské
cirkuláře
XII. Odkazy
na Webu
  Dokumenty
 
WebArchiv - archiv českého webu

III. Vydavatelská činnost

V listopadu 1991 vydala Česká Händelova společnost rozsáhlou händelovskou monografii Pavla Polky "Triumf času a pravdy". Výrobní náklady na její vydání (2352 výtisků) byly uhrazeny z darů 27 zahraničních sponzorů. "Triumf času a pravdy" pojednává čtenářsky vděčnou formou o Händelově životě, díle a dědictví. Skládá se z 26 oddílů a obsahuje mj. dobové texty, notové ukázky, rodokmen, výběr z Händelovy korespondence, anekdoty, chronologické přehledy, 162 číslovaných poznámek, rejstřík osobních jmen, bibliografii a résumé v angličtině, němčině a francouzštině. 326 stran textu doplňuje 210 černobílých ilustrací, které se řadí k největším souborům svého druhu na světě. Fotografické předlohy poskytlo 45 organizací a jednotlivců. Mnohé snímky jsou unikátní i v mezinárodním měřítku. Podrobné informace podávají k ilustracím komentáře zařazené v textové části monografie.

Postupně vzrůstající potřeba vlastní propagační tiskoviny přiměla Českou Händelovu společnost k vydání dvoubarevné informační skládanky (8700 výtisků; únor 1994), přinášející základní údaje nejen o Společnosti, ale i o Georgu Friedrichu Händelovi. V počáteční etapě dlouhodobého projektu "Mistrovská díla barokní opery" přišel v únoru 1997 na řadu barevný leták věnovaný baroknímu souboru Cappella Accademica Praha a jmenovanému projektu, vytištěný rovněž nákladem České Händelovy společnosti (2250 exemplářů).

V květnu 1998 opustila tiskárnu v počtu 2500 kusů vysoce kvalitní barevná laminovaná pohlednice zachycující sádrový odlitek terakotového modelu k proslulé mramorové Händelově bustě od Louise Françoise Roubiliaca (1702-1762) z roku 1739. Sádrový odlitek se nachází ve sbírkách České Händelovy společnosti, terakotový model v Muzeu nalezince v Londýně; mramorová busta zdobí interiéry královského zámku ve Windsoru u Londýna.

V listopadu 2004 se k výše zmíněné pohlednici přidružila další barevná pohlednice - tentokrát s bronzovou bustou Georga Friedricha Händela od akademického sochaře Petra Nováka (nar. 1957) z Jaroměře (odlitek č. I/V, červenec 2004). Na pohlednici podlouhlého formátu, vytištěné v nákladu 3000 kusů, je busta pojednána ve třech různých polohách.

U příležitosti 10. výročí svého založení vydala Česká Händelova společnost v březnu 2000 reprezentativní dvoujazyčnou brožuru formátu A4 "Česká Händelova společnost. The Czech Handel Society" (2580 výtisků; 16 stran, 23 ilustrací). Publikace, obsahující 10 tematických textových oddílů, je pojata jako přehledná kronika dosavadních aktivit Společnosti.

Po dalších 10 letech, k 20. výročí svého založení, vydala Česká Händelova společnost dne 28. března 2010, v počtu 130 číslovaných a signovaných výtisků, tříbarevný dřevořez o rozměrech 25,0 × 14,0 cm v autorském provedení grafika Marka Hofmana (nar. 1981). - Dvacátému pátému výročí svého založení a 330. výročí narození Georga Friedricha Händela věnovala Společnost neprodejný jubilejní zápisník, který vyšel, v nákladu 600 kusů, dne 13. února 2015 (obálka + 40 prázdných stran; formát: 14,6 × 10,8 cm).

Realizace dlouhodobého projektu "Mistrovská díla barokní opery" si vyžádala výrobu příslušných pozvánek a programových brožur. Se zřetelem k připravovanému uvedení Händelovy opery "Flavio" na zámku v Náměšti nad Oslavou (blíže viz "Mistrovská díla barokní opery") vydala Česká Händelova společnost v únoru 1999 jako samostatný sešit studii Pavla Polky "Jindřich Vilém hrabě Haugwitz (1770-1842) a jeho vztah k dílu hudebního skladatele Georga Friedricha Händela" (500 výtisků).

V souvislosti se scénickou produkcí opery Antonia Vivaldiho "Orlando finto pazzo" ("Roland aneb Předstírané šílenství"; novodobá světová premiéra) v zámeckém divadle v Mnichově Hradišti 8. - 11. září 2000 (blíže viz "Mistrovská díla barokní opery") vydala Společnost v únoru 2001 soubor textových a obrazových dokumentů "Předstírané šílenství v Mnichově Hradišti" (760 výtisků; 20 stran s přílohou 25 ilustrací).

Ke scénické produkci opery Jeana-Baptisty Lullyho "Armide" v zámeckém divadle ve Valticích dne 24. a 25. srpna 2017 vydala Česká Händelova společnost, v nákladu 250 exemplářů, tištěnou programovou brožuru o rozsahu 40 stran, s původním francouzským libretem přeloženým do češtiny. Brožura, obsahující množství barevných ilustrací, byla vytištěna, ve formátu A5, v Německu, a to v mimořádně vysoké kvalitě.

Autorkou nezaměnitelně osobitého výtvarného řešení téměř všech tiskovin České Händelovy společnosti je akademická malířka Lenka Kerelová.