CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Aktuality

Jubilejní publikace
“ČHäS 1990–2020”
Händelova busta
od Petra Nováka
 
WebArchiv - archiv českého webu

XX. seminář České Händelovy společnosti

Středa 19. dubna 2017 od 18.00 hodin.

Učebna č. 16 Vyšší odborné školy oděvního návrhářství a Střední průmyslové školy oděvní, Jablonského 3/333, Praha 7 – Holešovice, v sousedství stanice metra “Nádraží Holešovice” (trasa “C”).

Vstup pro všechny zájemce zdarma.

Cesta na místo konání: Vzhledem k vlakovému nádraží Praha-Holešovice vystoupíme z podzemí metra na opačném konci. Při výstupu ze stanice metra uvidíme přímo proti sobě žlutou školní budovu. Po značeném přechodu vlevo od zastávek tramvají č. 6 a 12 přejdeme koleje a vydáme se rovně podél zeleného plotu vlevo od školní budovy. Do školního areálu vstoupíme po pravé straně v pořadí druhým vchodem. Po schodech vystoupíme do I. patra, kde přímo naproti schodišti přijdeme k učebně č. 16.
Prosíme všechny účastníky, aby se při příchodu do učebny zapsali na prezenční listinu.
V učebně budou zdarma k dispozici informační materiály týkající se tématu semináře, Georga Friedricha Händela, hudby, historie, architektury, výtvarného umění, regionálních zajímavostí apod.
V prostoru školy se nacházejí prodejní automaty s nápoji a studenými pokrmy.

Program:

Druhý život Kralické bible v 18. a na začátku 19. století
– edice hallská a prešpurská

Přednášet bude Mgr. Jan Pišna, knihovník Strahovské knihovny v Praze, literární historik specializující se na raný novověk.

Seminář se bude věnovat dříve často opomíjeným vydáním textu Kralické bible z let 1722, 1745 a 1766 (Halle nad Sálou) a 1787 (1790, 1795) a 1808 (Prešpurk, dnes Bratislava).

Na základě textu předmluv k edicím a indicií z dochované korespondence se pokusíme blíže objasnit nejen genezi jednotlivých vydání, ale také vymezit okruh spolupracovníků, editorů, tiskařů a ilustrátorů, kteří spolupracovali s vůdčími osobnostmi, jakými byli Matyáš Bél z Očové (1684–1749), Daniel Krman ml. (1663–1740), Jan Theofil Elsner (1717–1782), Michal Semian (1741–1812) či Jiří Palkovič (1769–1850). Zvláště se budeme zajímat o to, jak pokračoval průběh edičních prací a jaké překážky museli editoři překonávat.

V rámci semináře proběhne výstavka biblí ze sbírky přednášejícího (exempláře z let 1745, 1787 a 1808 – viz výše), doplněná o nově restaurovanou Hallskou bibli ze sbírky České Händelovy společnosti (vydanou roku 1722) – viz fotografické snímky níže.

Úvodní slovo na téma “Georg Friedrich Händel a bible” pronese Pavel Polka, předseda České Händelovy společnosti, z.s.

 

Hallská bible z roku 1722. Frontispis a titulní strana. Praha, sbírky České Händelovy společnosti. Sign.: BiblHall1722-ČHäS. Knihu restauroval Karel Křenek v roce 2017. Foto Petr Tylínek, řádný člen Společnosti.

 

Hallská bible z roku 1722. Konec Starého zákona (Kniha Sírachovcova) a titulní strana Nového zákona. Praha, sbírky České Händelovy společnosti. Sign.: BiblHall1722-ČHäS. Knihu restauroval Karel Křenek v roce 2017. Foto Petr Tylínek, řádný člen Společnosti.