CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Aktuality

Jubilejní publikace
“ČHäS 1990–2020”
Händelova busta
od Petra Nováka
 
WebArchiv - archiv českého webu

XIX. seminář České Händelovy společnosti

Středa 23. listopadu 2016 od 18.00 hodin.

Učebna č. 19 Vyšší odborné školy oděvního návrhářství a Střední průmyslové školy oděvní, Jablonského 3/333, Praha 7 – Holešovice, v sousedství stanice metra “Nádraží Holešovice” (trasa “C”).

Vstup pro všechny zájemce zdarma.

Cesta na místo konání: Vzhledem k vlakovému nádraží Praha-Holešovice vystoupíme z podzemí metra na opačném konci. Při výstupu ze stanice metra uvidíme přímo proti sobě žlutou školní budovu. Po značeném přechodu vlevo od zastávek tramvají č. 6 a 12 přejdeme koleje a vydáme se rovně podél zeleného plotu vlevo od školní budovy. Do školního areálu vstoupíme po pravé straně v pořadí druhým vchodem. Po schodech vystoupíme do I. patra, kde zabočíme vpravo. Za rohem přijdeme k učebně č. 19.
Prosíme všechny účastníky, aby se při příchodu do učebny zapsali na prezenční listinu.
V učebně budou k dispozici informační materiály České Händelovy společnosti, z.s., jakož i – taktéž zdarma – různé tuzemské a zahraniční tiskoviny týkající se Georga Friedricha Händela, hudby, historie, architektury, výtvarného umění, regionálních zajímavostí apod.
V prostoru školy se nacházejí prodejní automaty s nápoji a studenými pokrmy.

Program:

Na střeše je Händel…

Přednášet bude Pavel Polka, předseda České Händelovy společnosti, z.s.

Zvolený název semináře je prostou parafrází názvu známého románu Jiřího Weila (1900–1959) “Na střeše je Mendelssohn”, prvně vydaného nakladatelstvím Československý spisovatel v Praze roku 1960. V románu se “střechou” rozumí střecha pražského Rudolfina, “Mendelssohnem” pak tamtéž stojící socha romantického hudebního skladatele Felixe Mendelssohna-Bartholdyho (1809–1847). Obdobně je tomu i u názvu semináře: jedná se o střechu stejné budovy, pod jménem “Händel” se skrývá socha Georga Friedricha Händela. V obou případech to odpovídá skutečnosti, neboť “střechu” Rudolfina zdobí pískovcové postavy jak Mendelssohna, tak Händela, a navíc ještě ve společnosti dalších čtrnácti skladatelů a šestnácti výtvarných umělců; celá tato vybraná kamenná “sešlost” je promyšleně rozmístěna na balustrádě hlavní římsy obíhající všechny čtyři strany budovy.

Sochu Georga Friedricha Händela, dílo mladého vídeňského sochaře Hanse Rathauského (Rathausky; 1858–1912) z let 1883–1884, objevíme velmi snadno: postavíme-li se před hlavní průčelí Rudolfina, tj. na náměstí Jana Palacha, a podíváme-li se na levý roh balustrády, tak právě tam rozeznáme Händelovu postavu; mladistvě vyhlížející skladatel je zahalen do dlouhého pláště, hlavu mu pokrývá alonžová paruka. Vpravo od něho se nachází socha Mozartova, dále Beethovenova a nakonec, na protilehlém rohu, socha J. S. Bacha.

Frekventanti semináře se seznámí nejen s “Händelem na střeše”, jeho tvůrcem a ostatními (jedenatřiceti!) kamennými společníky, nýbrž i s historií budovy Rudolfina jako takové. Jedinečné novorenesanční architektuře Rudolfina je ostatně v širší kulturní veřejnosti stále ještě věnováno málo pozornosti.

Součástí programu bude krátký dokumentární videofilm “Na střeše není jen Mendelssohn. Sochařská výzdoba balustrády Rudolfina”, v němž hovoří architekt Lukáš Duchek, manažer projektu rekonstrukce Rudolfina. Přednášející rovněž přečte stěžejní ukázky z výše zmíněného románu Jiřího Weila.

V návaznosti na seminář se v pátek dne 25. listopadu 2016 od 16.00 hodin uskuteční

mimořádný výstup k sochám na budově Rudolfina

se zaměřením na postavy hudebních skladatelů, především na Georga Friedricha Händela a Felixe Mendelssohna-Bartholdyho. Sraz účastníků v 15.45 hodin před vchodem do České filharmonie (boční strana budovy obrácená k řece). V případě nepříznivého počasí (náledí, sníh…) se výstup z bezpečnostních důvodů neuskuteční; bude stanoven náhradní termín.

Zájemce o výstup na Rudolfinum prosíme, aby se na akci předem přihlásili na e-mailové adrese “info@haendel.cz” nebo na telefonních číslech 737189747 (mobil), 220197350 (pracovní dny od 9.00 do 17.00 hodin) a 266712203 (večer od pondělí do čtvrtka; možno nechat vzkaz na záznamníku). Očekáváme větší počet zájemců – proto doporučujeme urychlené přihlášení. Členové České Händelovy společnosti, z.s., a účastníci semináře mají přednost před ostatními zájemci. Účast předem nepřihlášených osob nemůžeme zaručit.

 

Hans Rathausky (1858–1912): socha Georga Friedricha Händela (1685–1759). Pískovec, 1883–1884. Balustráda hlavní římsy na vstupním průčelí pražského Rudolfina (jihozápadní nároží). Vlevo za Händelem socha hudebního skladatele Daniela Françoise Esprita Aubera (1782–1871). – Fotografický snímek Martiny Růžičkové ze dne 5. dubna 2015.

 

Budova Rudolfina v Praze na Starém Městě. Pohled na hlavní průčelí. Šipka ukazuje na sochu Georga Friedricha Händela. – Rudolfinum, jeden z nejzdařilejších novorenesančních objektů v České republice, postavil v letech 1876–1884 pražský městský stavitel Jan Bělský (1815–1880) a jeho dědicové podle návrhu architektů Josefa Zítka (1832–1909) a Josefa Schulze (1840–1917). Slavnostní otevření Rudolfina se uskutečnilo dne 7. února 1885 bez účasti korunního prince Rudolfa Habsburského (1858–1889), po němž byla tato víceúčelová stavba nazvána. Při zahajovacím koncertu téhož dne zaznělo v Rudolfinu rovněž “Hallelujah” z Händelova oratoria “Mesiáš”.