CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Aktuality

Jubilejní publikace
“ČHäS 1990–2020”
Händelova busta
od Petra Nováka
 
WebArchiv - archiv českého webu

XVI. seminář České Händelovy společnosti

Čtvrtek 27. listopadu 2014 od 18.00 hodin.

Učebna č. 19 Vyšší odborné školy oděvního návrhářství a Střední průmyslové školy oděvní, Jablonského 3/333, Praha 7 - Holešovice, v sousedství stanice metra "Nádraží Holešovice" (trasa "C").

Vstup pro všechny zájemce zdarma.

Cesta na místo konání: Vzhledem k vlakovému nádraží Praha-Holešovice vystoupíme z podzemí metra na opačném konci. Při výstupu ze stanice metra uvidíme přímo proti sobě žlutou školní budovu. Po značeném přechodu vlevo od zastávek tramvají č. 12 a 24 přejdeme koleje a vydáme se rovně podél zeleného plotu vlevo od školní budovy. Do školního areálu vstoupíme po pravé straně v pořadí druhým vchodem. Po schodech vystoupíme do I. patra, kde zabočíme vpravo. Za rohem přijdeme k učebně č. 19.
V prostoru školy se nacházejí prodejní automaty s nápoji a studenými pokrmy.

Program:

William Hogarth (1697-1764).
Medailon k 250. výročí úmrtí

Přednášet bude Pavel Polka, předseda České Händelovy společnosti.

William Hogarth, malíř, grafik, společenský kritik, se narodil dne 10. listopadu 1697 v Londýně; zemřel tamtéž dne 26. října 1764. Náleží mezi nejsvébytnější a nejprůbojnější osobnosti v dějinách anglického výtvarného umění. Formou drobné olejové skici (8,7 × 7,0 cm) mistrně zachytil tvář Georga Friedricha Händela.
Účastníci semináře se alespoň ve stručnosti seznámí nejen s Hogarthovým životem, ale - díky možnostem digitální techniky - i s jeho stěžejními malbami a grafikami. Zcela ojedinělou se nakonec stane fyzická prezentace tří hogarthovských položek ze sbírek České Händelovy společnosti. Nejprve to bude rozměrná grafika "Paul before Felix" ("Pavel před Félixem"; 1752-1762; 38,4 × 50,8 cm), vytištěná z desky vlastnoručně vyryté Hogarthem (!). Poté přednášející prolistuje unikátní foliant "The Works of William Hogarth" ("Díla Williama Hogartha"; Brno a Vídeň, 1878; 66,0 × 52,0 × 4,0 cm; váha: 10 kg), obsahující fotolitografické reprodukce zhotovené podle originálů Hogarthových grafik v měřítku 1 : 1 (celkem 159 vyobrazení). Prezentaci uzavře rytina Carla Heinricha Rahla (1779-1843) z let 1818/1823, zmenšená napodobenina (17,9 × 23,0 cm) výjevu č. 4 z Hogarthova grafického cyklu "Marriage A-la-Mode" ("Manželství podle módy"; vyd. 1745).

William Hogarth (1697-1764): Georg Friedrich Händel (1685-1759). Nedokončená olejová skica na plátně asi ze 40. let 18. století. 8,7 × 7,0 cm (vyříznuto z většího plátna). Zámek Burghley House u Stamfordu; Anglie, hrabství Lincolnshire.

 

William Hogarth (1697-1764): "Paul before Felix" ("Pavel před Félixem"). Lept a rytina na papíře. 1752-1762. 38,4 × 50,8 cm (vyobrazení). Čtvrtý stav. Rytina prvně vydána v Londýně dne 5. února 1752. Galerie Tate Britain, Londýn, Anglie. Inv.č.: T01805.