Pokřtěný Vltavou v roce 1957 (narodil se v Praze na ostrově Štvanici). Dětství a mládí strávil ve Mšeně u Mělníka. Již tehdy začal projevovat umělecké zájmy, nejprve ve výtvarném oboru, později v oblasti hudby, která získala nadvládu, když se - ve svých 17 letech - poprvé vědomě setkal s hudbou Georga Friedricha Händela. Tomuto skladateli a jeho epoše se od onoho okamžiku věnuje soustavně, a to při svých občanských zaměstnáních technického či jazykového zaměření. V roce 1980 poprvé navštívil Händelův festival v Halle nad Sálou, kam v následujících letech jezdil pravidelně se skupinami svých přátel. V roce 1990 byla z jeho iniciativy založena Česká Händelova společnost (ČHäS), jejímž je od té doby předsedou. O rok později vydal s finanční podporou ze zahraničí händelovskou monografii nazvanou "Triumf času a pravdy". V rámci činnosti ČHäS vedl poznávací expedice do řady evropských zemí, podílel se na projektech týkajících se provádění barokních oper, organizuje cyklus vzdělávacích seminářů. Udržuje pracovní a přátelské styky s osobnostmi mezinárodního händelovského bádání a interpretace. Kromě své rodné země publikoval v Německu, USA a Velké Británii. Poslouchá četné hudební skladatele od minulosti do současnosti, zabývá se také historií, výtvarným uměním, literaturou i cizími jazyky. Je-li to možné, rozesílá ze všech navštívených míst pohlednice…

Pozvánka od britské královny Alžběty II. na slavnostní koncert v pražském Rudolfinu dne 28. března 1996 u příležitosti státní návštěvy panovnice a jejího chotě, prince Filipa, vévody z Edinburghu, v České republice ve dnech 27. – 29. března 1996. Vznešení hosté dávali tento koncert (s hudbou Georga Friedricha Händela, Pavla Josefa Vejvanovského a Jana Dismase Zelenky) k poctě Václava Havla, prezidenta České republiky.
Pozvánku vydal, z příkazu Alžběty II., královský hofmistr, generálmajor sir Simon Cooper.