Hudebně-divadelní produkce České Händelovy společnosti v roce 2011

Spolu se Společností přátel barokní kultury (Baroccoco) v Mnichově Hradišti se Česká Händelova společnost v roce 2011 podílí na tomto hudebně-divadelním podniku: