Hudebně-divadelní produkce České Händelovy společnosti v roce 2009

Spolu se Společností přátel barokní kultury (Baroccoco) v Mnichově Hradišti se Česká Händelova společnost v roce 2009 podílí na tomto hudebně-divadelním podniku:

Finanční podporu laskavě poskytli:

Krajský úřad Středočeského kraje